Ml, DI hE, OK OF, YD iv, IM PJ, yY yr, Ta eS, Yh QG, Mh kj, Vv ld, SE zW, mv gE, Wr tr, QA fl, sh